Ako je zabezpečený môj Finbot účet?

Bezpečnosť klientskych dát je naša najvyššia priorita. Prenos dát z tvojej banky do Finbota je zabezpečený protokolom https a overením tzv. AISP certifikátu na strane tvojej banky. Dátové úložiská máme na vlastných serveroch.

Prístup k tvojim dátam je generovaný na strane banky a po vypršaní tokenu alebo manuálnom odobratí Súhlasu so spracovaním dát už nevieme načítavať nové transakcie.

Z tvojej banky sa načítavajú údaje o platobných účtoch a história transakcií. Finbot ale nie je možné využiť na inicializáciu platby alebo na zmenu nastavení tvojho bankového účtu. Tok dát je jednosmerný – z tvojej banky do Finbota.

Prístup k osobným dátam je striktne obmedzený len pre nevyhnutný počet osôb a s dátami pracujeme primárne v ich anonymizovanej podobe. Tvoje dáta chránime tak, ako by boli naše vlastné.