Ktoré banky je možné napojiť do Finbota?

V spolupráci s našou partnerskou spoločnosťou Salt Edge je možné do Finbota bankové účty z niekoľkých tisícov bánk z celého sveta, vrátane väčšiny slovenských a poľských bánk. Na napojení ďalších, zatiaľ nepripojených, bánk usilovne pracujeme.