Nenačítali sa mi všetky sporiace účty. Prečo?

V súčasnosti podľa platnej legislatívy PSD2 banky poskytujú údaje o stave a transakciách na bežných účtoch. Do tejto kategórie patrí aj niektoré sporiace účty. Špeciálne sporiace účty s obmedzenými možnosťami prevodu prostriedkov (napr. výber je umožnený iba v 1 stanovený deň v mesiaci a pod.) sú ale považované za skôr investičné účty (podobne ako napr. termínované vklady). Údaje o týchto špeciálnych šetriacich účtoch nám žiaľ banky neposkytujú.

Pokiaľ na týchto šetriacich účtoch držíš fixnú čiastku (napr. finančnú rezervu a pod.), môžeš si vo Finbotovi manuálne vytvoriť samostatný peňaženkový účet (kliknutím na tlačítko „Pridať hotovostný účet“ na lište vľavo dolu), ktorý si premenuješ podľa potreby a stav hotovosti zadáš manuálne pri jeho vytváraní.