Najväčšie riziko je vyhýbanie sa riziku

Slováci sú vo všeobecnosti konzervatívni investori. Aj takýto prístup k správe peňazí a životu ale so sebou prináša nemalé riziká. Naučte sa, aké riziká je rozumné podstúpiť a akým by ste sa mali naozaj vyhýbať.

Lucia Šimonová | Podcasty | 4. apríl 2023

Priemerný Slovák sa vyhýba riziku v týchto oblastiach:

1. Konzervatívne nastavenie 2. a 3. dôchodkového piliera

Slováci často investujú do dlhopisových garantovaných fondov s čistým výnosom na úrovni 1,2-1,8 % p.a., pričom indexové fondy dokážu dosiahnuť 7-9 % p.a. Dôležité je pochopiť, že vyššie riziko síce prináša kolísanie hodnoty na investičnom dôchodkovom účte, ale dlhodobo predovšetkým výrazne znižuje našetrenú sumu na dôchodku.

2. Nezainvestované úspory v banke

Peniaze na účte strácajú hodnotu v dôsledku inflácie. Za roky 2022, 2023 a 2024 môže ísť o 20-30 % hodnoty peňazí. Na krátkodobom horizonte (0-3 roky) možno ochrániť peniaze na termínovanom účte alebo ešte výhodnejšie, v produkte akým je Bystrý vklad a pri dlhodobom horizonte zainvestované do indexových fondov ETF či podielových fondov.

3. Spoliehanie sa na ďalšie konzervatívne produkty - vlastné bývanie a štátny dôchodok

Bývanie vo vlastnej a splatenej nehnuteľnosti je úžasný pocit, no majetok sa v tomto prípade zhodnocuje veľmi pomaly.

Štátny dôchodok z 1. piliera je doživotná anuita s 30%-nou mierou náhrady mzdy na dôchodku. Sporenie do tohto piliera počas produktívneho veku je v zásade veľmi konzervatívne „investovanie “. Ak nechceme na dôchodku živoriť, je nutné toto investovanie rozšíriť o vlastné investovanie do akcií a dlhopisov, cez už napríklad spomínané fondy ETF.

4. Vyhýbanie sa hypotéke

Hypotéku možno považovať za dobrý dlh, ktorá nám pomáha budovať majetok pri nízkom úroku. Po jej vyplatení nás vďaka nej na dôchodku čakajú nižšie životné náklady. Dlhodobý život v podnájme je preto príliš konzervatívny a nie je ideálnym riešením.

5. Preferencia bezpečného zamestnania

Slováci podceňujú sebavzdelávanie, vďaka ktorému by sa vedeli lepšie uplatniť na trhu práce. Vďaka školeniam, kurzom a s dobre vybudovanou finančnou rezervou sa ľahšie mení zamestnanie a riziko prameniace z neistoty je takmer nulové.

Akým rizikám sa naopak vyhýbať?

To si už vypočujte v tomto diele Finbot podcastu:

ULC0VMw9dGM


Lucia Šimonová
Lucia Šimonová
Marketing Specialist
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |