FIRE: Ako dosiahnuť finančnú nezávislosť?

Myšlienka finančnej nezávislosti a predčasného dôchodku (FIRE) vŕta v hlavách mnohých mladých ľudí. Teória ako finančnú slobodu dosiahnuť je jednoduchá, no jej aplikovanie v praxi je výrazne zložitejšie. Kedy uvažovať o FIRE a kedy siahnuť po inom riešení?

Lucia Šimonová | Podcasty | 29. január 2024

Čo je FIRE a prečo stále rastie na popularite?

Pre tých, čo to ešte nevedia FIRE (Financial Independence, Retire Early) je rastúci trend vo svete osobných financií, ktorý sa zameriava na dosiahnutie finančnej nezávislosti a predčasného dôchodku. Tento koncept vyzýva jednotlivcov, aby míňali podstatne menej, než zarobia, a rozdiel inteligentne investovali. Cieľom je dosiahnuť bod, kde vaše investície generujú dostatočný pasívny príjem na pokrytie všetkých vašich výdavkov, čo vám umožní skončiť s aktívnou prácou. 

Základné princípy FIRE  

Kľúčom k dosiahnutiu cieľov FIRE je jednoduchá, ale významná zmena v spôsobe, akým pristupujete k vašim financiám. Na ceste k finančnej nezávislosti je rozhodujúce vytvoriť si zvyk míňať menej než zarobíte. Tento prebytok peňazí potom investujete do akcií, dlhopisov, nehnuteľností alebo iných typov investícií, ktoré generujú pasívny príjem. 

  1. Minimalizácia výdavkov: Začnite revíziou svojich výdavkov a zistite, kde môžete ušetriť (eliminácia mesačných predplatných, impulzívnych nákupov či zmena životného štýlu). 
  2. Zvyšovanie úspor: Cieľom je dosiahnuť vysokú mieru úspor z vášho príjmu. Čím viac dokážete ušetriť, tým rýchlejšie môžete dosiahnuť finančnú nezávislosť. 
  3. Investičná stratégia: Dôležitou súčasťou FIRE je výber vhodných investícií. Dlhodobé investície do diverzifikovaných indexových fondov sú často odporúčané pre ich nízke poplatky a historický návrat.

Kedy dosiahnete FIRE?

Využitie 4% pravidla na stanovenia cieľa úspor

Kľúčovým krokom na ceste k FIRE je vypočítať si tzv. "FIRE číslo", čiže sumu peňazí, ktorú potrebujete našetriť, aby ste mohli bezpečne odísť do predčasného dôchodku. Toto číslo závisí od pravidla 4%, ktoré hovorí, že by ste mali byť schopní vybrať 4% z vašich úspor ročne bez toho, aby ste čerpali z hlavného kapitálu.

  1. Výpočet ročných výdavkov: Najskôr si spočítajte, koľko peňazí ročne potrebujete na pokrytie všetkých vašich výdavkov. Táto suma by mala zahŕňať všetko od bývania po zábavu.

  2. Násobenie výdavkov: Vaše ročné výdavky potom vynásobte 25 (čo je ekvivalent 4% výberu). Výsledok vám poskytne orientačnú sumu, ktorú by ste mali mať našetrenú.

  3. Príklad: Ak vaše ročné výdavky sú 20 000 €, vaše FIRE číslo by bolo 500 000 € (20 000 € x 25).

Toto pravidlo slúži ako dobrý orientačný bod, ale je dôležité mať na pamäti, že individuálne okolnosti, ako sú osobné finančné ciele a životný štýl, by mali byť pri výpočte vášho FIRE čísla tiež zohľadnené. 

Ešte jednoduchšie môže byť prihliadnuť na pravidlenú mieru úspor zo mzdy. Kto dokáže usporiť a efektívne investovať 20 % z príjmu, nad odchodom do dôchodku môže pomýšľať o 37 rokov. 20-ročný človek tak môže uvidieť finančnú slobodu približne vo veku 57 rokov.

Prístupy, ktoré FIRE prináša

Koncept FIRE nie je jednotný a existuje niekoľko variácií, ktoré sa môžete prispôsobiť rôznym finančným a životným cieľom, ktoré ste si stanovili. Tieto variácie umožňujú pristupovať k myšlienke finančnej nezávislosti flexibilnejšie, v závislosti od ich osobných priorít a okolností.

  • Lean FIRE:  Prístup je zameraný na minimalizáciu výdavkov vhodný pre tých, ktorí sú ochotní žiť skromnejšie, aby mohli čo najskôr dosiahnuť finančnú nezávislosť. 
  • Fat FIRE: Na rozdiel od Lean FIRE, predstavuje dosiahnutie finančnej nezávislosti s väčším rozpočtom, umožňujúc luxusnejší životný štýl. Tento prístup však vyžaduje väčšie úspory a investície. 
  • Slow FIRE: Ide o vyvážený prístup určení najmä pre mladých ľudí túžiacich po FIRE bez toho, aby museli obmedziť svoje životné či cestovateľské sny. Je ideálnou možnosťou pre tých, ktorých miera úspor dosahuje „len“ štandardných 20% až 30%. Zvyšok zarobených peňazí si môžu priebežne užívať. 
  • Coast FIRE: Pri tomto prístupe už máte dostatočný kapitál investovaný tak, aby ste mohli "plávať" k vašej finančnej nezávislosti bez nutnosti ďalšieho sporenia. Ľudia, ktorí dosiahnu Coast FIRE, môžu pracovať menej alebo si vybrať menej stresové zamestnania. 

Každá z týchto variácií má svoje výhody a výzvy. Preto je dôležité si vybrať takú, ktorá bude najlepšie zodpovedať vašim osobným a finančným cieľom.

Realistický pohľad na finančnú slobodu

Dosahovanie finančnej nezávislosti prostredníctvom FIRE môže byť náročné a vyžaduje si realistický pohľad na celý proces. Na tejto ceste je dôležité mať na pamäti, že investičný trh je svojou povahou nepredvídateľný, a preto je potrebné byť pripravený na možné trhové výkyvy a mať dlhodobú investičnú stratégiu. Okrem toho, inflácia môže postupom času ovplyvniť hodnotu vašich úspor, takže je dôležité zahrnúť tento faktor do vašich finančných plánov. 

Vaše osobné zdravotné a životné okolnosti môžu tiež ovplyvniť vaše finančné plány a môžu vyžadovať pružnosť a prispôsobenie vašich cieľov. Nakoniec, dôležité je zohľadniť aj dôchodkové a daňové plánovanie, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné dosiahnutie cieľov FIRE.

Cesta k FIRE je viac než len o peniazoch. Je to cesta sebapoznania, zmeny hodnôt, správne nastavených priorít a o hľadaní rovnováhy medzi prácou a životom. Dôležité je nájsť si cestu, ktorá vám vyhovuje najviac a vybudovať si disciplínu.

Nezabúdajte tiež, že vidieť FIRE iba ako únik od práce, ktorú neznášate, nemusí byť správne riešenie. V takom prípade bude rozumenšie vytrvať vo vyhľadávaní práce, ktorú nebudete chcieť opustiť ani po dosiahnutí finančnej slobody.

Pozri si celý podcast na YouTube:

6hGx0PZqXok


Lucia Šimonová
Lucia Šimonová
Marketing Specialist
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |