4 dôvody, prečo sledovať vývoj čistého majetku

Správa osobných financií neznamená iba sledovanie príjmov, výdavkov a dodržiavanie mesačného rozpočtu. Jedným z kľúčových ukazovateľov, ktorý ti pomôže získať lepší prehľad o tvojom celkovom finančnom zdraví, je hodnota čistého majetku. Poznáš toto číslo?

Ján Tonka | Návody | 20. marec 2023

Čistý majetok je praktickým ukazovateľom tvojho finančného zdravia a často sa používa aj ako nástroj merania finančného úspechu. Stav tvojho čistého majetku predstavuje rozdiel medzi tým, čo vlastníš (majetok/aktíva) a tým, koľko dlžíš (záväzky/pasíva). Platí teda, že čím je hodnota tvojho čistého majetku vyššia, tým je na tom tvoje finančné zdravie lepšie. 

Odteraz nájdeš výpočet čistého majetku aj vo Finbotovi. Nezabudni si preto stiahnuť najnovšiu verziu mobilnej aplikácie.

Skôr, než si zhrnieme hlavné výhody sledovania čistého majetku, pozrime sa najprv na najčastejšie príklady z obidvoch strán osobnej finančnej súvahy:

Majetok (aktíva):

  • Nehnuteľnosti (napr. vlastné bývanie, rekreačná nehnuteľnosť a investičné nehnuteľnosti)
  • Finančný majetok (napr. indexové fondy/ETF, akcie, dlhopisy, podielové fondy)
  • Dôchodkové účty (2. a 3. pilier, Európsky dôchodok - PEPP)
  • Účty v bankách a hotovosť
  • Iný osobný majetok (napr. autá, šperky, umelecké diela)

Záväzky (pasíva):

  • Hypotéka/úver na bývanie
  • Spotrebný úver
  • Leasing
  • Povolené prečerpanie, prípadne úver na kreditnej karte
  • Iné pôžičky (od rodiny, nebankovky a pod.)

Pravdepodobne každý z nás má približnú predstavu o hodnote vecí, ktoré vlastníme. Či už je to odhadovaná predajná cena vlastného bytu alebo domu, auta, stav bankových účtov alebo hodnota investičného portfólia, väčšina z nás by tieto položky vedela ako tak oceniť.

Menej jasná býva strana záväzkov. Obzvlášť potom v prípade, ak máš okrem hypotéky aj ďalšie dlhy. Hodnota aktuálneho zostatku úveru, úroková sadba, výška splátky, výročie fixácie či konečná splatnosť nepatrí k údajom, ktoré by sme vedeli vysypať z rukáva.

Hlavné výhody poznania a sledovania hodnoty čistého majetku:

1, Lepší prehľad o celkovom finančnom zdraví

Až sledovaním čistého majetku zistíš, či tvoje každodenné kroky vedú k zvyšovaniu bohatstva alebo ťa robia čoraz chudobnejším. Pravidelné monitorovanie a znižovanie výdavkov, snaha o rast príjmov, šetrenie a investovanie, ale aj splácanie dlhov, sa vo finálne pretaví do tohto jedného čísla.

2, Identifikácia silných a slabých stránok

Zistíš tiež, v ktorých oblastiach sa ti darí dobre a ktoré naopak potrebujú viac pozornosti. Ak tvoj celkový čistý majetok začne neočakávane rýchlo klesať, ľahko nájdeš vinníka (vysoké úroky tvojich dlhov, väčší pokles hodnoty hnuteľného majetku – napr. auta a pod.) a môžeš začať pracovať na náprave.

Na druhej strane, ak tvoj majetok narástol v určitej oblasti nezvyčajne rýchlo (napr. vplyvom prudkého rastu nehnuteľností), môžeš na túto situáciu reagovať zmenou rozloženia aktív.


majetok pre výpočet čistého majetku v aplikácii Finbot

záväzky pre výpočet čistého majetku v aplikácii Finbot

3, Motivácia a ľahšie dosiahnutie cieľov

Postupom času na vlastnej koži zistíš, že dlhodobý rast bohatstva je dosiahnuteľný cieľ a ľahšie vytrváš v dobrých návykoch (sledovanie príjmov a výdavkov a dodržiavanie rozpočtu). Ak chceš dosiahnuť finančnú nezávislosť, môžeš použiť Finbot na sledovanie svojho pokroku. 

Budovanie majetku je beh na dlhú trať. Niekedy je ťažké všimnúť si veľký rozdiel, ak sa nepozrieš, ako ďaleko si sa dostal od začiatku tvojej cesty.

4, Lepšie investičné rozhodnutia

Sledovanie čistého majetku ti pomôže robiť informovanejšie investičné rozhodnutia. S pomocou Finbota môžeš sledovať výkonnosť svojich investícií a podľa potreby vykonávať úpravy. Nemáš náhodou aj ty príliš veľkú časť celkového majetku v nehnuteľnostiach a málo likvidných finančných aktív? Staviaš svoju finančnú budúcnosť na pevných základoch, alebo buduješ špekulatívny domček z karát?

S Finbotom je teraz správa tvojich financií ešte jednoduchšia a efektívnejšia. Vytvor si účet, stiahni si mobilnú appku a do niekoľkých minút získaš ucelený prehľad o tvojom majetku a záväzkoch.


Ján Tonka
Ján Tonka
Head of Training
Kľučové slová
Rady a tipy
Zdieľaj článok
| |